Đội ngũ bác sĩ

 

ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ VIỆT – HÀN GIỎI VÀ UY TÍN

 

Đội Ngũ Y Bác Sĩ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt – Hàn

 

Thạc Sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Thanh Hải

Tiến Sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Thanh Hải, Viện Trưởng Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt – Hàn

 

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn La Phương Thảo